1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγησ...

Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Α’ φάσης γεωερευνητικών εργασιών και εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης χωματουργικών έργων στο οδικό τμήμα «Περιμετρική οδός Καβάλας (τμήμα R1402) – Κωδ. αναφοράς 5943 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 185895

Κωδ. αναφοράς: 5943

Προθεσμία Υποβολής έως: 27/01/2022

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 06/12/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/01/2022Click to listen highlighted text!