1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγησ...

Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Β’ φάσης γεωερευνητικών εργασιών, γεωτεχνικές μελέτες χωματουργικών και τεχνικών έργων και οριστικές μελέτες γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών της Σήραγγας Σ1 στο οδικό τμήμα “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι (Τμήμα 30.02)”, του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” – Κωδικός Αναφοράς 6043 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 192299

Κωδ. αναφοράς: 6043

Προθεσμία Υποβολής έως: 31/10/2022

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 21/10/2022

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/09/2022Click to listen highlighted text!