1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογή...

«Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής Στατικών και Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης του έργου “Μελέτη της Κατασκευής της Πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεών της, με πιθανή κατασκευή συγκοινωνιακού πολυτροπικού κέντρου” – Κωδικός Αναφοράς 5917», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 179833

Κωδ. αναφοράς: 5917

Προθεσμία Υποβολής έως: 26/04/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/04/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2021Click to listen highlighted text!