1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Προμήθειες
  6. » 
  7. «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του...

«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Κωδ. αναφοράς: 5328

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/05/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/05/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/04/2014

Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Κωδικός Αναφοράς 5328»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός Αναφοράς 5328)

Διευκρινίσεις-Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός Αναφοράς 5328)Click to listen highlighted text!