1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Προμήθειες
  6. » 
  7. «Προμήθεια υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή ή ε...

«Προμήθεια υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή ή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών α) για τον έλεγχο των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» χρήσης 2017-2018 (Τμήμα 1) και β) για την προσαρμογή και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» χρήσης 2016 & 2017 (01/01/2016-31/12/2017), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Τμήμα 2)». Κωδικός αναφοράς 5538

Κωδ. αναφοράς: 5538

Προθεσμία Υποβολής έως: 26/04/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/04/2017Click to listen highlighted text!