1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για τ...

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Επιλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για το έτος 2012»

9/2/2012

Ανακοινώσεις

H “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” προτίθεται να διεξάγει σύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών της εταιρίας ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Επιλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για το έτος 2012», προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 24η  Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00.

Τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα δείτε ΕΔΩ.

Πληροφορίες / διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2310-470378 (κος Ι. Κίτσας)Click to listen highlighted text!