1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για τ...

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενόργανης παρακολούθησης παραμόρφωσης, μετακίνησης και θερμοκρασίας της γέφυρας Τ9 στο οδικό τμήμα ‘Αραχθου – Περιστερίου της Εγνατίας οδού»

24/11/2011

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενόργανης παρακολούθησης παραμόρφωσης, μετακίνησης και θερμοκρασίας της γέφυρας Τ9 στο οδικό τμήμα ‘Αραχθου – Περιστερίου της Εγνατίας οδού», προϋπολογισμού 30.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 9η  Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11:00.

Τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα δείτε ΕΔΩ.

Πληροφορίες / διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2310-470459 (κος Π. Πανέτσος)Click to listen highlighted text!