1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή ή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για την προσαρμογή, κατάρτιση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ χρήσεων 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και 2019 (01/01/2019-31/12/2019), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Κωδικός Αναφοράς 5663

Κωδ. αναφοράς: 5663

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/05/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/05/2019Click to listen highlighted text!