1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Αν...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην κατάρτιση Αναλύσεων Επικινδυνότητας σηράγγων της Εγνατίας οδού μήκους άνω των 500 μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 230/2007, του ΠΔ 104/1999 και τα κείμενα οδηγιών της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων»

6/9/2011

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην κατάρτιση Αναλύσεων Επικινδυνότητας σηράγγων της Εγνατίας οδού μήκους άνω των 500 μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 230/2007, του ΠΔ 104/1999 και τα κείμενα οδηγιών της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων», προϋπολογισμού 180.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:00.

Τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα δείτε ΕΔΩ.

Πληροφορίες / διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2310-470447 (κα Μαρ. Θάνου) και 2310-470449 (κος Αθ. Τσαντσάνογλου).Click to listen highlighted text!