1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Πα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την περίοδο 2011-2015»

18/8/2011

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων & Χρηματοδοτήσεων προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την περίοδο 2011-2015», προϋπολογισμού 80.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 5η  Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:00. Τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης: www.epep.gr.Click to listen highlighted text!