1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Αναγγελίες - Διαβουλεύσεις
  6. » 
  7. Δημόσια Διαβούλευση της διακήρυξης ανοι...

Δημόσια Διαβούλευση της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση 180 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του τεχνικού προσωπικού της ΕΟΑΕ με νέα μηχανήματα και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης του απαραίτητου υλικού και λογισμικού» (Κωδικός Αναφοράς: 5455)

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Προμήθειας Υπηρεσιών.

α) Αφορά Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου Προμήθειας Υπηρεσιών με αντικείμενο την: “Αντικατάσταση 180 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του τεχνικού προσωπικού της ΕΟΑΕ με νέα μηχανήματα και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης του απαραίτητου υλικού και λογισμικού” με κωδικό αναφοράς 5455.

β) Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 87.821,14 € (πλέον Φ.Π.Α.).

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 17/06/2015 έως και 02/07/2015.

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία των Τευχών της ανοιχτής διαδικασίας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ

ε) Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα σχέδια των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπου και με φαξ στο + 30 2310475936 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς την ηλεκτρονική διεύθυνση: eoae@egnatia.gr.

ζ) Πληροφορίες: Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιώντηλ. +30 2310470377, email:itsecr@egnatia.gr



Click to listen highlighted text!