1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Νέα
  4. » 
  5. Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
  6. » 
  7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! Νέα διαδικασία Συν...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! Νέα διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα την Παροχή υπηρεσιών α)Απλής αποστολής επιστολών εντός της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς αναφορά παράδοσης και με δυνατότητα επιστροφής, λόγω μη παραλαβής, άνευ επιπλέον χρέωσης (απλή επιστολή), προϋπολογισμού 4.000€. Τμήμα 1 β)Συστημένης αποστολής επιστολών (ομαδικά τυποποιημένες από 10 επιστολές και άνω) εντός της Ελληνικής Επικράτειας και με δυνατότητα επιστροφής, λόγω μη παραλαβής, άνευ επιπλέον χρέωσης, προϋπολογισμού 20.000€. Τμήμα 2 γ)Συστημένης Αποστολής επιστολών ή δεμάτων με βεβαίωση παράδοσης εντός και εκτός Ελλάδας, με παραλαβή από τις εκάστοτε έδρες της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», προϋπολογισμού 20.000€. Τμήμα 3 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διάρκειας ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε συμβατικού ποσού και με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως ενός επιπλέον έτους Κωδικός Αναφοράς 5715.

Αλλαγές στα Παραρτήματα:
ΙΙ.1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 1,
ΙΙ.2 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 2 και
ΙΙ.3 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα 3.
Νέα ημερομηνία υποβολής Προσφορών Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Παρακαλούμε όπως μεταβείτε άμεσα στην ιστοσελίδα της ΕΟΑΕ με τα τεύχη δημοπράτησης καθώς υπάρχουν διευκρινίσεις/διορθώσεις επί των τευχών του Συνοπτικού Διαγωνισμού.Click to listen highlighted text!