1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Εκπόνηση ...

Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Εκπόνηση μελετών και ελέγχου οριστικών μελετών τεχνικών έργων οδών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός ΑΕ” (Κύριου ‘Aξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών)” – Κωδ. αναφοράς 5395

Κωδ. αναφοράς: 5395

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/10/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/10/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/09/2014

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Εκπόνηση μελετών και ελέγχου οριστικών μελετών τεχνικών έργων οδών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός ΑΕ” (Κύριου ‘Aξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών)” – Κωδ. αναφοράς 5395»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Εκπόνηση μελετών και ελέγχου οριστικών μελετών τεχνικών έργων οδών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός ΑΕ” (Κύριου ‘Aξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών)” – Κωδ. αναφοράς 5395»

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικό ΑντικείμενοClick to listen highlighted text!