1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες λε...

«Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5860», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 94874

Κωδ. αναφοράς: 5860

Προθεσμία Υποβολής έως: 24/08/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 14/08/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/07/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 01

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 02

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 03

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 04

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 05

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 06

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 07

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 08

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 09

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 10

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 11

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 12

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 13

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ) 01

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ) 02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-600 -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΟΑΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝClick to listen highlighted text!