1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Συμφωνία πλαίσιο για τις υπηρεσίες υποσ...

«Συμφωνία πλαίσιο για τις υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα Φορολογικής Διαχείρισης, Λογιστικής, Προϋπολογισμού, Ταμειακού Προγραμματισμού (cash flow), Ταμειακής διαχείρισης, Χρηματοοικονομικών Συμβουλών και Δημοσιονομικών αναφορών της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5835», A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 96954

Κωδ. αναφοράς: 5835

Προθεσμία Υποβολής έως: 19/10/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 09/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/09/2020Click to listen highlighted text!