1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συν...

Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σώστη στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού

Κωδ. αναφοράς: 4861

Προθεσμία Υποβολής έως: 19/08/2010

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 13/08/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/06/2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Διακήρυξη 4861

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας

Παράταση της προθεσμίας λήξης παραλαβής προσφορών της Ανοικτής Διαδικασίας επιλογής Αναδόχου Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)» Ελευθεροχωρίου, Σώστη και Αρδανίου (Κωδικοί Αναφοράς 4860, 4861, 4862)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)» Ελευθεροχωρίου, Σώστη και Αρδανίου (Κωδικοί Αναφοράς 4860, 4861, 4862)»

Συγγραφή Υποχρεώσεων 4861

Αντικείμενο Παραχώρησης 4861

Κανονισμός Λειτουργίας 4861

Γενική Διάταξη (Συνοδεύει το Αντικείμενο Παραχώρησης)

ΚΥΑ Περιβαλλοντικών ΌρωνClick to listen highlighted text!