Αποποίηση Ευθύνης

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Αποποίηση Ευθύνης

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), που αποστέλλονται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., προορίζονται μόνο για συγκεκριμένους παραλήπτες. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, δεν πρέπει να αντιγράψετε, να προωθήσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να αποκαλύψετε σε τρίτους το περιεχόμενο του μηνύματος που λάβατε, αλλά θα πρέπει να επιστρέψετε το μήνυμα απευθείας στον αποστολέα και να το διαγράψετε από το σύστημά σας.

Παρόλο που η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι τα αποστελλόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα όποια επισυναπτόμενα αρχεία τους έχουν ελεγχθεί για ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μηνύματα αυτά είναι εντελώς ασφαλή. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να επωμισθεί την ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τυχόν κακόβουλο λογισμικό που μεταφέρθηκε μέσω των μηνυμάτων αυτών. Σας συμβουλεύουμε να διενεργείτε δικούς σας ελέγχους για εύρεση ιών και κακόβουλου λογισμικού, πριν ανοίξετε οποιοδήποτε επισυναπτόμενο αρχείο.

Click to listen highlighted text!