1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΗΜ...

«ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» (ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Κωδ. αναφοράς: 5269

Προθεσμία Υποβολής έως: 26/11/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 20/11/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/08/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διορθώσεις επί των τευχών και νέα ημερομηνία διαγωνισμού της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – Π.Κ.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΕ

 

 

 Click to listen highlighted text!