1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμο...

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Ν5800α)

Κωδ. αναφοράς: 4931

Προθεσμία Υποβολής έως: 31/05/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 25/05/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/04/2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις επί των τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Ν5800α)» – Κωδ. Αναφοράς 4931

Διευκρινίσεις επί των τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Ν5800α)» – Κωδ. Αναφοράς 4931 – Ορθή Επανάληψη

Διακήρυξη (Παράρτημα) – Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Διευκρινίσεις επί των τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Ν5800α)» – Κωδ. Αναφοράς 4931

Διευκρινίσεις επί των τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Ν5800α)» – Κωδ. Αναφοράς 4931

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Αντικατάσταση άρθρου Α-16 της Ε.Σ.Υ.

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνικές ΠροδιαγραφέςClick to listen highlighted text!