1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υπ...

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Κωδ. αναφοράς: 5156

Προθεσμία Υποβολής έως: 04/06/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/05/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/02/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός Διάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Κανονισμός Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών και Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ΕΟΑΕClick to listen highlighted text!