1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτ...

«Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης Λιμενικών Έργων, περιλαμβανομένης της Μελέτης Κυματικών Συνθηκών και Πλωτού Κυματοθραύστη για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνεδέσεών της με τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ – Κωδ. Αναφοράς 5352 »

Κωδ. αναφοράς: 5352

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/06/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 20/06/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/05/2014Click to listen highlighted text!