1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Εκπόνηση οριστικών μελετών τεχνικών –...

Εκπόνηση οριστικών μελετών τεχνικών – γεφυρών i) γέφυρας κλάδων 7 και 8, του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, περί τις Χ.Θ. 0+232 και Χ.Θ. 0+516 αντίστοιχα, ii) γέφυρας άνω διάβασης, περί τη Χ.Θ. 0+585 κλάδου 10 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, iii) κάτω διαβάσεων, περί τις Χ.Θ. 0+320 κλάδου 12 και Χ.Θ. 0+225 κλάδου 13 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων και iv) οχετών κόμβων του 1ου τμήματος (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία οδό και με τον Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (άξονας 59) – Κωδικός Αναφοράς 4397

Κωδ. αναφοράς: 4397

Προθεσμία Υποβολής έως: 04/08/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 27/07/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/06/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας 4397

Επισήμανση

Διόρθωση τεύχους δημοπράτησης

Συγγραφή Υποχρεώσεων 4397

Τεχνικό Αντικείμενο 4397

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση οριστικών μελετών τεχνικών – γεφυρών i) γέφυρας κλάδων 7 και 8, του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, περί τις Χ.Θ. 0+232 και Χ.Θ. 0+516 αντίστοιχα, ii) γέφυρας άνω διάβασης, περί τη Χ.Θ. 0+585 κλάδου 10 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, iii) κάτω διαβάσεων, περί τις Χ.Θ. 0+320 κλάδου 12 και Χ.Θ. 0+225 κλάδου 13 του Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων και iv) οχετών κόμβων του 1ου τμήματος (59.3.1) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία οδό και με τον Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (άξονας 59) – Κωδικός Αναφοράς 4397»

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών 4397Click to listen highlighted text!