Ενημέρωση σχετικά με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση!

ΠΡΟΣΟΧΗ Αφορά μόνο στις εταιρίες και τους επαγγελματίες συνδρομητές της υπηρεσίας EgnatiaPass που λαμβάνουν Μηνιαίο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με:

  1. a) την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 52445 ΕΞ 2023 για την εφαρμογή των άρθρων 148-154 του Ν.4601/2019, με την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων (B2G συναλλαγές),
  2. b) την Υπουργική Απόφαση με αρ. 78366 ΕΞ 2023 για την εφαρμογή των άρθρων 158 – 160 του Ν.4972/2022, με την οποία καθορίζονται περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς και
  3. c) τα άρθρα 158 – 160 του Ν.4972/2022, που αφορούν στην εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου με την οδηγία 2014/55/ΕΕ σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ.) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,

 

η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εκδίδει από 15.09.2023 το μηνιαίο “Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών”,  μέσω Παρόχου (epsilondigital-info@epsilonnet.gr),το οποίο εφεξής αποτελεί το επίσημο φορολογικό παραστατικό που  ανεβαίνει και στο My Data.

Το μηνιαίο “Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών”  αποστέλεται κατά την περίοδο
από 15 έως 20 του επόμενου μήνα (αυτού των διελεύσεων), μέσω email από τον προαναφερόμενο Πάροχο.

Από την εφαρμογή myEgnatiaPass  (μέσω Internet στη διεύθυνση: www.myEgnatiaPass.gr  ή μέσω της εφαρμογής έξυπνης τηλεφωνίας «MyEgnatiaPass»)  μπορείτε να συνεχίσετε να παραλαμβάνετε το Λογαριασμό Διελεύσεων, ο οποίος πλέον δεν είναι επίσημο φορολογικό παραστατικό και εφεξής θα αποτελεί την “Αναλυτική Κατάσταση” των διελεύσεων που πραγματοποιείτε κάθε μήνα.

Εάν είστε εταιρία ή επαγγελματίας και δεν λαμβάνετε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μέσω email παρακαλώ να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εξυπηρέτηση Συνδρομητών  στο τηλέφωνο:

+30 2310 470100 ώστε να επιβεβαιώσετε την ορθότητα του email που έχετε δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στο συνδρομητική υπηρεσία EgnatiaPass

Εξυπηρέτηση Συνδρομητών EgnatiaPass
email: customercare@egnatia.gr

Click to listen highlighted text!