Μελέτες Οδοποιίας και Υδραυλικές Μελέτες

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 6. » 
 7. Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
 8. » 
 9. Μελέτες Οδοποιίας και Υδραυλικές Μελέτε...

Τα τελευταία 10 χρόνια η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» επεξεργάστηκε μελέτες οδοποιίας για περισσότερα από 1.000 χλμ. στα πιο δύσκολα εδάφη της Βόρειας Ελλάδας, ενώ απαιτήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες για την αναζήτηση και αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Κατά την κατάρτιση μελετών για τον Κυρίως ¶ξονα, μήκους 680 χλμ, και των Καθέτων Αξόνων, μήκους 300 χλμ, η Διεύθυνση Μελετών της Εταιρίας επεξεργάστηκε επίσης επιπλέον μελέτες για περισσότερα από 2.000 χλμ εθνικών και τοπικών οδών.

Τα τελευταία χρόνια, μέσω συμβάσεων έργων στο εξωτερικό, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» επεξεργάστηκε μελέτες σκοπιμότητας για έργα οδοποιίας στη Σερβία, μία μελέτη σκοπιμότητας και μελέτη οδοποιίας στη Βόρεια Μακεδονία και μελέτες έργων αποκατάστασης Εθνικών Οδών στη Ρουμανία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλα τα επίπεδα κατάρτισης μελετών, ήτοι μελέτες σκοπιμότητας, προκαταρκτικές μελέτες και προ-μελέτες και οριστικές μελέτες, ως εξής:

 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Υδραυλικές Μελέτες
 • Αποκατάσταση Αυτοκινητοδρόμων και Οδών
 • Οδική Ασφάλεια
 • Σήμανση και σηματοδότηση
 • Κόμβοι Αυτοκινητοδρόμου
 • Κόμβοι Οδών Ταχείας Κυκλοφορίας και Κόμβοι σε Αστικά Κέντρα
 • Ισόπεδοι Κόμβοι
 • Μελέτες Σταθμών Διοδίων
 • Μελέτες ΣΕΑ
 • Μελέτες ΧΣΑ
 • Μελέτες Οδοστρώματος
 • Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών

Ενδεικτικά έργα:

 • Προμελέτη Οδοποιίας για την νέα χάραξη του διευρωπαικού άξονα Χ στο τμήμα Demir Kapija – Udovo– Smokvica. (ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ).
 • Προμελέτη Οδοποιίας για την ανακατασκευή του τμήματος Baia Mare – Iacobeni (ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
 • Προμελέτη Οδοποιίας για την ανακατασκευή του τμήματος Iasi – Crasna (ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
Click to listen highlighted text!