1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξι...

Καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση και μελέτη επεμβάσεων λειτουργικής και δομικής αναβάθμισης γεφυρών και τεχνικών, στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Ελλάδας, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Πελοποννήσου – Κωδικός Αναφοράς 5363

Κωδ. αναφοράς: 5363

Προθεσμία Υποβολής έως: 18/02/2015

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 10/02/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/12/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Διευκρινίσεις επί των τευχών των ανοικτών διαδικασιών με κωδικούς αναφοράς 5363, 5364, 5365 και 5366

Διόρθωση επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση και μελέτη επεμβάσεων λειτουργικής και δομικής αναβάθμισης γεφυρών και τεχνικών, στο πλαίσιο βελτίωσης του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Ελλάδας, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Πελοποννήσου – Κωδικός Αναφοράς 5363»

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικό Αντικείμενο

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα Α

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα Β

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα Γ

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα Δ

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα Ε

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα ΣΤ

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα Ζ

Τεχνικό Αντικείμενο – Παράρτημα H

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Χάρτες με τους συνοδευτικούς πίνακες, με τις θέσεις και τα ενδεικτικά μήκη των γεφυρών και τεχνικών – 5363Click to listen highlighted text!