1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Μελέτη Επ...

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Δωδεκανήσου

Κωδ. αναφοράς: 5051

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/07/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 14/07/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νομών της Ελλάδας

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νομών της Ελλάδας

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικό Αντικείμενο

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νομών της Ελλάδας

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Οικονομική Προσφορά

Τεχνικό Αντικείμενο – Χάρτης οδικού δικτύου νομού (1)

Τεχνικό Αντικείμενο – Χάρτης οδικού δικτύου νομού (2)

Τεχνικό Αντικείμενο – Χάρτης οδικού δικτύου νομού (3)Click to listen highlighted text!