1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Προμήθειες
  6. » 
  7. Προμήθεια Υπηρεσιών για την προσαρμογή τ...

Προμήθεια Υπηρεσιών για την προσαρμογή του συστήματος SOLUTION ERP Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στις απαιτήσεις (α) των Ν.4270/2014 ΦΕΚ Α’143/28-06-2014 και Ν.4281/2014 ΦΕΚ Α’160/08-08-2014 που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2016 και (β) του Μητρώου Δεσμεύσεων που τηρείται από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5456 (Αρ. Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 12922)

Κωδ. αναφοράς: 5456

Προθεσμία Υποβολής έως: 04/09/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/07/2015Click to listen highlighted text!