1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Προμήθειες
  6. » 
  7. Συμφωνία – πλαίσιο για την “Προμήθεια υ...

Συμφωνία – πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών για τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας οδού”

Κωδ. αναφοράς: 4950

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/03/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 17/03/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/02/2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Προμηθευτή της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών για τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού”

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Προμηθευτή της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών για τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού”

Ορθή Επανάληψη του εγγράφου περί Διευκρινίσεων επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Προμηθευτή της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών για τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού”

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διόρθωση Τεύχους Ανοικτής Διαδικασίας

Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών

Παράρτημα Αντικειμένου Προμήθειας Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Συμφωνίας – ΠλαίσιοClick to listen highlighted text!