1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξη...

Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο “Συνεργασία για Βιώσιμες Μεταφορές” (cooperaTion foR sUStainable Transport) – Κωδικός Αναφοράς 5661 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 73243

Κωδ. αναφοράς: 5661

Προθεσμία Υποβολής έως: 14/05/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 06/05/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2019Click to listen highlighted text!