1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση ...

«Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)»

Κωδ. αναφοράς: 5386

Προθεσμία Υποβολής έως: 18/11/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 12/11/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/10/2014

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Εργασίες συντήρησης οδών 2014/S 195-343843

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (1-10)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (11-20)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (21-30)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (31-40)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (41-48)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Σ.Υ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α25

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗClick to listen highlighted text!