1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Προμήθειες
  6. » 
  7. Συμφωνία – πλαίσιο για την “Προμήθεια...

Συμφωνία – πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της “Εγνατία Oδός ΑΕ”- Κωδικός Αναφοράς 5369″

Κωδ. αναφοράς: 5369

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/09/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 05/09/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2014

Προμήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της “Εγνατία Oδός ΑΕ”

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της “Εγνατία Oδός ΑΕ” – Κωδικός Αναφοράς 5369”»

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της “Εγνατία Oδός ΑΕ” – Κωδικός Αναφοράς 5369”»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Προμήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της “Εγνατία Oδός ΑΕ” – Κωδικός Αναφοράς 5369”»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (1 από 3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (2 από 3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (3 από 3)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-600

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240, ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗClick to listen highlighted text!