1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Εκπόνηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών και...

Εκπόνηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών και Η/Μ προμελετών, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης, Προγραμματισμού – Επίβλεψης και Αξιολόγησης γεωτεχνικής έρευνας, Γεωτεχνικών Μελετών χωματουργικών και θεμελιώσεων Τεχνικών και Προκαταρκτικών μελετών Τεχνικών στο οδικό υποτμήμα “Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό (τμήμα 50.2.1)”, του Κάθετου ‘Aξονα “Όρια Νομού Λάρισας/Κοζάνης – Φλώρινα Νίκη (ΚΑ 50) – Κωδ. αναφοράς 6050 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 194359

Κωδ. αναφοράς: 6050

Προθεσμία Υποβολής έως: 25/01/2023

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 17/01/2023

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/12/2022Click to listen highlighted text!