Η Κατασκευή της Εγνατίας Οδού

 1. ΑΡΧΙΚΗ
 2. » 
 3. ΕΡΓΑ
 4. » 
 5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
 6. » 
 7. Η Κατασκευή της Εγνατίας Οδού

ΗΠΕΙΡΟΣ

Το τμήμα της Εγνατίας Οδού, που διασχίζει την Ήπειρο, εκτείνεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έως την Παναγιά και έχει μήκος 123 χλμ.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει τετράιχνη διατομή πλάτους 22 μ. με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των δύο κλάδων με new jersey.

Αυτό το τμήμα της Εγνατίας Οδού ήταν το δυσκολότερο, τεχνικά, εξαιτίας της ιδιαίτερα δύσκολης γεωμορφολογίας της ζώνης διέλευσής του, καθώς ο οδικός άξονας τέμνει κάθετα τον ορεινό όγκο της Πίνδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πλήθος σοβαρών γεωλογικών προβλημάτων, που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές χάραξης της Οδού.
Περίπου το 30% του μήκους της Εγνατίας οδού στην Ήπειρο αποτελείται από μεγάλα τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα κατασκευάσθηκαν 32 δίδυμες σήραγγες, που καλύπτουν μήκος Οδού 30 χλμ. περίπου (συνολικό μήκος διάτρησης ανηγμένο σε μονό κλάδο 58 χλμ.). Επίσης, κατασκευάζονται 7,5 χλμ. διπλές γέφυρες (ή 15 χλμ. ανηγμένα σε μονό κλάδο). Πέντε (5) από τις γέφυρες αυτές έχουν μήκος μεγαλύτερο από 500 μ. Επίσης έχουν κατασκευαστεί 13 Ανισόπεδοι Κόμβοι.

Μεταξύ των μεγάλων τεχνικών του τμήματος αναφέρονται:

 • Η δίδυμη σήραγγα Δωδώνης, μήκους 3,3 χλμ. ανά κλάδο κυκλοφορίας
 • Η δίδυμη σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ. ανά κλάδο κυκλοφορίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Εγνατίας Οδού.
 • Η δίδυμη σήραγγα Μετσόβου, μήκους 3,5 χλμ. ανά κλάδο κυκλοφορίας
 • Οι γέφυρες Αράχθου και Μετσοβίτικου Ποταμού.

Πρόκειται για τεχνικά έργα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους.
Η γέφυρα του Αράχθου ποταμού έχει μήκος 1000 μ. περίπου, ενώ η γέφυρα στον Μετσοβίτικο ποταμό με μήκος 530 μ., έχει πολύ υψηλά βάθρα (>100 μ.) και μεσαίο άνοιγμα 230 μ.

Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση των 123 χλμ. του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο ανήλθε σε περίπου 2,2 δις € (χωρίς ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση των έργων έγινε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (50%) στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Β΄και Γ΄ΚΠΣ (ΕΠ-ΟΑΛΛΑ και ΠΕΠ Ηπείρου) και του Ταμείου Συνοχής. Για την κάλυψη μέρους της εθνικής συνδρομής είχαν εξασφαλισθεί δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το τμήμα της Εγνατίας Οδού που διασχίζει τη Δυτική Μακεδονία εκτείνεται από την Παναγιά (Περιοχή Καφέ Αρκούδας) μέχρι τον Πολύμυλο και έχει συνολικό μήκος 110 χλμ. περίπου.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει τετράιχνη διατομή πλάτους 24,5 μ (ή 22 μ στα ορεινά δυσχερή τμήματα) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των δύο κλάδων με κεντρική νησίδα.

Σημαντικά Τεχνικά Έργα
Η κατασκευή του Έργου στη Δυτική Μακεδονία είχε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η Οδός διέσχισε τον ορεινό όγκο της Πίνδου, διατρέχοντας περιοχές χλωρίδας και πανίδας ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, με σημαντικότερη τον «οικότοπο της καφέ αρκούδας».
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις (Αρκτούρος, κλπ) και με τη συμβολή ξένων εμπειρογνωμόνων, επέλεξε και υλοποίησε τη συγκεκριμένη χάραξη, προκειμένου να υλοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην περιοχή του οικότοπου της καφέ αρκούδας.
Έτσι κατασκευάσθηκαν γέφυρες διπλού κλάδου συνολικού μήκους 10 χλμ. (5 χλμ. ανά κλάδο) και δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 22 χλμ. (11 χλμ. ανά κλάδο). Το ποσοστό αυτό στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερο αν προστεθούν και οι πέντε (5) κάτω διαβάσεις της άγριας πανίδας καθώς και η μία πράσινη γέφυρα. Τα περάσματα αυτά αφορούν κυρίως τα μεγάλα θηλαστικά όπως η καφέ αρκούδα αλλά και αλεπούδες, λύκους, λαγούς, ελάφια, αγριογούρουνα, κλπ.

Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση των 110 χλμ. του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Πολυμύλου ανήλθε σε 933 εκ € (χωρίς ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση των έργων έγινε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους από τα ΕΠ «Προσβάσεις και Οδικοί ‘Αξονες» του Β’ ΚΠΣ και «Οδικοί ‘Αξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του Γ’ ΚΠΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το τμήμα της Εγνατίας Οδού που διασχίζει την Κεντρική Μακεδονία εκτείνεται από τον Πολύμυλο μέχρι τον Στρυμόνα και έχει συνολικό μήκος 191 χλμ.
Ο αυτοκινητόδρομος έχει τετράιχνη διατομή πλάτους 24,5 μ (ή 22 μ στα ορεινά δυσχερή τμήματα) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των δύο κλάδων με κεντρική νησίδα.

Στο τμήμα Κλειδί – Θεσσαλονίκη – Δερβένι, μήκους 45 χλμ, η διατομή γίνεται εξάιχνη με τρεις λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση. Στο τμήμα αυτό ανήκει και το κοινό τμήμα με τον ΠΑΘΕ, μήκους 25 χλμ.

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται μεγάλες γέφυρες συνολικού μήκους 7 (περίπου) χλμ και σήραγγες συνολικού μήκους 18 (περίπου) χλμ., όπως επίσης και πλήθος κόμβων και μεγάλων τεχνικών έργων.

Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση του τμήματος Πολύμυλος – Στρυμόνας ανήλθε σε 1.298 εκ € (χωρίς ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση των έργων έγινε από το ΕΠ «Οδικοί ΄Αξονες» του Γ’ ΚΠΣ και από το Ταμείο Συνοχής ενώ για την κάλυψη της εθνικής συνδρομής εξασφαλίστηκαν δάνεια από την ΕΤΕπ.

Η παράκαμψη της Καστανιάς
Στην Κεντρική Μακεδονία κατασκευάσθηκε η παράκαμψη της Καστανιάς, δηλαδή το τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Πολύμυλο μέχρι την Βέροια, συνολικού μήκους 26 χλμ.

Η κατασκευή του τμήματος αυτού αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα από τεχνική άποψη τμήματα της Εγνατίας οδού, γιατί ο άξονας διασχίζει τον ορεινό όγκο του Βερμίου, στα όρια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες (συχνές ομίχλες, παγετό κλπ).

Το τμήμα περιλαμβάνει δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 14 χλμ. (7χλμ. ανά κλάδο κυκλοφορίας) και μεγάλες γέφυρες με υψηλά βάθρα συνολικού μήκους 2,8 χλμ. (1,4 χλμ. ανά κλάδο κυκλοφορίας).

Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας. Με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την διέλευση της Καστανιάς σε 15’, ενώ αυξάνονται δραστικά οι συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση. Το κόστος κατασκευής του έργου της παράκαμψης Καστανιάς, ανήλθε σε 485 εκ € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Η Εγνατία Οδός στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη εκτείνεται από τον ποταμό Στρυμόνα μέχρι τους Κήπους ‘Εβρου τμήμα συνολικού μήκους 246 χλμ.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει τετράιχνη διατομή πλάτους 24,5 μ (ή 22 μ στα ορεινά δυσχερή τμήματα) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των δύο κλάδων με κεντρική νησίδα.

Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση των 246 χλμ. του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Στρυμόνα έως Κήπους ανέρχεται σε 1.042 εκατ. € (χωρίς ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση των έργων έγινε από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Β’ και Γ’ ΚΠΣ (ΕΤΠΑ) και από το Ταμείο Συνοχής ενώ για την κάλυψη της εθνικής συνδρομής είχαν εξασφαλισθεί δάνεια από την ΕΤΕπ.

Στο τμήμα αυτό της Εγνατίας Οδού περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός γεφυρών με συνολικό μήκος 18 χλμ περίπου (σε μονό κλάδο) και μεγάλος αριθμός σηράγγων με συνολικό μήκος περίπου 12 χλμ (σε μονό κλάδο).

Στο τμήμα από Α/Κ Χρυσούπολης έως Α/Κ Βανιάνο (μήκους περίπου 17 χλμ.), ο αυτοκινητόδρομος διασχίζει την προστατευόμενη από τη συνθήκη Ramsar περιοχή του βιότοπου του Νέστου.

Click to listen highlighted text!