Οι Γέφυρες

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
  6. » 
  7. Οι Γέφυρες

Εξαιτίας της ποικιλίας του εδαφικού ανάγλυφου το οποίο διασχίζει η Εγνατία Οδός, σε συνδυασμό και με περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήθηκε η κατασκευή ενός σημαντικού αριθμού γεφυρών, συνολικού μήκους 42 χλμ. (μονός κλάδος). Αυτό σημαίνει ότι το 6% του μήκους του οδικού άξονα είναι γέφυρες, ενώ το κόστος κατασκευής τους είναι περίπου το 12% της συνολικής δαπάνης κατασκευής της Οδού.

Πρόκειται για δίδυμες γέφυρες, με ανεξάρτητους φορείς ανά κλάδο κυκλοφορίας, σύμφωνα με την πρακτική των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων.
Για την κατασκευή των γεφυρών, έχουν εφαρμοστεί, όλες σχεδόν οι σύγχρονες μέθοδοι

Οι μεγαλύτερες γέφυρες της Εγνατίας Οδού

Γέφυρα Κρυσταλοπηγής
Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής
Μήκος δεξιού κλάδου: 850μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 640μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 10+10
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 30μ.
Μέθοδος κατασκευής: προωθούμενο ικρίωμα

Γέφυρα Μεγαλορέματος
Γέφυρα Μεγαλορέματος
Μήκος δεξιού κλάδου: 484μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 473μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 11+11
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων:32μ.
Μέθοδος κατασκευής: σταδιακή προώθηση

Γέφυρα Αράχθου
Γέφυρα Αράχθου
Μήκος δεξιού κλάδου: 1.036μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 1.036μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 8+8
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 142μ.
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 30 μ.
Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση

Γέφυρα Γ 2 (Καστανιά Κοζάνης)
Γέφυρα Γ 2 (Καστανιά Κοζάνης)
Μήκος δεξιού κλάδου: 456μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 456μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 5
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 107 μ
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 94μ.
Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση

Γέφυρα Βοτονοσίου
Γέφυρα Βοτονοσίου
Μήκος δεξιού κλάδου: 477,20μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 490,50μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 3+3 (αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 230μ.
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 53,30μ.
Μέθοδος κατασκευής: συμμετρική προβολοδόμηση

Γέφυρα Μετσοβίτικου ποταμού
Γέφυρα Μετσοβίτικου ποταμού
Μήκος δεξιού κλάδου: 536,99μ.
Μήκος αριστερού κλάδου: 537,65μ.
Αριθμός ανοιγμάτων: 4+4
(αριστερός και δεξιός κλάδος)
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος: 235μ.
Μέγιστο ύψος μεσοβάθρων: 110μ.
Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση

Click to listen highlighted text!