Ο Κάθετος Άξονας Αρδάνιο – Ορμένιο – Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
  6. » 
  7. Ο Κάθετος Άξονας Αρδάνιο – Ορμένιο –...

Ο άξονας Αρδάνιο–Ορμένιο μήκους 124 χλμ. είναι άξονας στρατηγικής σημασίας και βασική σύνδεση με την Βουλγαρία. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και απόληξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IX στο ελληνικό έδαφος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο άξονας αναβαθμίζεται με στόχο τη μετατροπή του σε κλειστή οδό ταχείας κυκλοφορίας διατομής πλάτους 12/14 μ. με μία λωρίδα κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση [2x(1+ΛΕΑ)]. Κατασκευάζεται μεγάλος αριθμός τεχνικών, ανισόπεδοι κόμβοι εισόδου/εξόδου, παράπλευρο δίκτυο καθώς και παρακάμψεις οικισμών.

Κόστος-Χρηματοδότηση

Το συνολικό κόστος του (μελέτη, απαλλοτριώσεις, κατασκευή κλπ) ανέρχεται περίπου σε 270 εκ. € χωρίς ΦΠΑ, εκ των οποίων το 65% είναι η κοινοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ.

Α/Α Ονομασία Τμήματος Μήκος
(χλμ)
Υφιστάμενη Κατάσταση/
Παρατηρήσεις
1 Αρδάνιο-Σουφλί
Σουφλί-Μάνδρα
26
7
Υπό κατασκευή
2 Παράκαμψη Σουφλίου 5 Σε κυκλοφορία
3 Μάνδρα-Ψαθάδες (Διδυμότειχο) 14 Υπό κατασκευή
4 Διδυμότειχο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα 72 Σε κυκλοφορία
  ΣΥΝΟΛΟ 124  
Ο Κάθετος 'Αξονας Αρδάνιο-Ορμένιο-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα
Click to listen highlighted text!