Ο Κάθετος Άξονας Φλώρινα – Νίκη

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
  6. » 
  7. Ο Κάθετος Άξονας Φλώρινα – Νίκη

Ο Kάθετος ‘Aξονας της Εγνατίας Οδού “Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη” (άξονας 50) αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού ‘Aξονα Χ, έχει μήκος 78,5χλμ. περίπου και προβλέπεται να συνδέει την Εγνατία Οδό από τη θέση του Α/Κ Κοζάνης, με το Συνοριακό σταθμό Νίκης στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία. Επιμέρους τμήματα του άξονα 50 έχουν ήδη κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή, στο πλαίσιο παλαιότερων και υφιστάμενων εργολαβιών.

Η αρμοδιότητα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αφορά στην κατασκευή του τμήματος Φλώρινα-Νίκη (κωδ. 50.3), μήκους 14,5 χλμ., το οποίο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 79,95 εκατ. € (με ΦΠΑ). Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 29/12/2011.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας με διατομή (πλάτους 17 μ.) τετράιχνης οδού διαχωρισμένων οδοστρωμάτων με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, την κατασκευή δύο Ανισόπεδων Κόμβων [Α/Κ Φλώρινας (Χ.Θ. 0+684,36), Α/Κ Κάτω Κλεινών – ‘Aνω Καλλινίκης (Χ.Θ. 7+506,70)] και ενός Ισόπεδου Κόμβου [Ισόπεδος κόμβος Νίκης (Χ.Θ. 14+527,28)], την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου και την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου και έχει ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ 2007 – 2013.

Ο Κάθετος 'Αξονας Φλώρινα - Νίκη
Click to listen highlighted text!