Ο Κάθετος Άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή

  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. ΕΡΓΑ
  4. » 
  5. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
  6. » 
  7. Ο Κάθετος Άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή &#...

Ο κάθετος άξονας Σιάτιστα–Ιεροπηγή–Κρυσταλλοπηγή (VA-45.0) είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Εξασφαλίζει τη σύνδεση προς Pogrades – Cafasan – Δυρράχιο στο νότιο τμήμα της Αλβανίας και αποτελεί κλάδο του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII.

Ο άξονας έχει συνολικό μήκος περίπου 72 χλμ. Μελετάται και κατασκευάζεται με διατομή τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα ΄Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανα κατεύθυνση. Στο σύνολο του άξονα κατασκευάζονται οκτώ (8) Ανισόπεδοι Κόμβοι εισόδου/εξόδου και σημαντικά τεχνικά συνολικού μήκους 3,4 χλμ. περίπου (ανηγμένα σε μονό κλάδο).

Το μεγαλύτερο τμήμα του άξονα, συνολικού μήκους 51 χλμ., έχει ήδη παραδοθεί στην κυκλοφορία. Επίσης, από τις 10/02/2012 έχει υπογραφεί σύμβαση κατασκευής για το υπολειπόμενο τμήμα, η οποία περιλαμβάνει και την κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου με αποκαταστάσεις και συνδέσεις με το τοπικό οδικό δίκτυο.

Κόστος-Χρηματοδότηση

To συνολικό κόστος του άξονα (μελέτη, απαλλοτριώσεις, κατασκευή κλπ) ανέρχεται περίπου στα 380 εκατ.€, εκ των οποίων το 60% περίπου είναι η κοινοτική συνδρομή.

Ο Κάθετος 'Αξονας Σιάτιστα - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή
Click to listen highlighted text!