1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορ...

Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)

Κωδ. αναφοράς: 5176

Προθεσμία Υποβολής έως: 05/02/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 30/01/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/12/2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Σ.Υ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – Π.Κ.Ε.

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διορθώσεις και Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Διορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Y.T.A.) Δήμου Νάξου (Ν1100α)»

Κανονισμός Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών και Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ΕΟΑΕ

 

 Click to listen highlighted text!