1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Μελέτες / Υπηρεσίες
  6. » 
  7. Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες λει...

Συμφωνία – πλαίσιο για τις Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5695

Κωδ. αναφοράς: 5695

Προθεσμία Υποβολής έως: 08/03/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 28/02/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/02/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 01

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 02

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 03

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 04

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 05

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 06

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 07

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 08

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 09

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 10

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 11

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 12

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΑΡΧΙΚΕΣ) 13

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ) 01

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Π.Ο. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ) 02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δ & Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΟΑΕClick to listen highlighted text!