1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. » 
  3. Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  4. » 
  5. Έργα
  6. » 
  7. «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυμένης υπ...

«Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα – Κορομηλιά (45.1-3)» του Κάθετου ‘Aξονα 45 «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα (4.1 – 4.2)»

Κωδ. αναφοράς: 5180

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/07/2012

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 11/07/2012

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/06/2012

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 140062/8-4-05

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 109643/18-10-01

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 134973/04-08-03

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 106487/07-04-00

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 113896/01-10-98

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 100142/23-08-01

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 66730/19-05-99

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 142606/22-07-09

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 106027/07-04-00

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 101389/08-08-06

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 105167/05-08-08

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 36750/05-12-94

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 66193/30-07-99

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 146395/18-07-05

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) – ΚΥΑ Περιβαλλοντικών Όρων 203962/03-10-11

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

 

 

 Click to listen highlighted text!